En stilla frid, ro i själen. Acceptera sorgen bakom ögonlocken. Le åt kärlekens hjärta. Livet. 
Ord,